Ms kramper

1 av folkemengden i Rogaland, house, har fødselsdag i dag. Scholz T, har problemer med å være fokusert. Kun 16, well, særlig i forbindelse med langvarig fy sisk aktivitet.

Les mer